• Pred podaním lieku si umyte ruky.
  • Pre každé podanie použite nový jednodávkový obal.

1- Otvorte vrecko z hliníkovej fólie.

2- Z pásika odtrhnite jednu dávku.

3- Jednodávkový obal otvorte otočením jeho zúženého konca.

4- Dieťa posaďte. Obsah obalu aplikujte do ústnej dutiny dieťaťa jemným stlačením obalu.

5- Vrecko s nepoužitými jednodávkovými obalmi preložte na otvorenej strane a dôkladne ho uzatvorte. Aby ste dieťaťu vždy podali sterilný roztok, pri každej aplikácii použite nový jednodávkový obal.