1. Otvorte vrecko z hliníkovej fólie.
2. Z pásika odtrhnite jednu dávku.
3. Jednodávkový obal otvorte otočením jeho zúženého konca.
4. Dieťa posaďte. Obsah obalu aplikujte do ústnej dutiny dieťaťa jemným stlačením obalu.

5. Vrecko s nepoužitými jednodávkovými obalmi preložte na otvorenej strane a dôkladne ho uzatvorte. Aby ste dieťaťu vždy podali sterilný roztok, pri každej aplikácii použite nový jednodávkový obal.