16. > 23. mesiac

Každý zub má tvar prispôsobený svojej funkcii. Očné zuby sú špicaté zuby kužeľového tvaru. Obyčajne sa prerezávajú vo veku 20 mesiacov, nie je to však pravidlo. Všetko závisí od toho, kedy sa dieťatku prerezali prvé zúbky a od tempa prerezávania ďalších zúbkov. Preto nie je neobvyklé, ak sa očné zuby objavia vo veku 16 až 23 mesiacov.

Mliečny chrup obsahuje 4 očné zuby: dva v hornej čeľusti a ďalšie dva v dolnej čeľusti, hneď vedľa rezákov. Podobne ako v prípade ostatných mliečnych zubov plnia dôležitú funkciu pri zakladaní trvalého chrupu, keďže ovplyvňujú správne postavenie trvalých zubov.

Očné zuby môžu byť viac či menej zahrotené (je to individuálne), sú ostré a ich úlohou je trhať potravu, najmä mäso. Sú to 4 dlhé a mohutné zuby, ktoré vášmu dieťatku umožnia robiť ďalšie pokroky v konzumácii potravy.

Prerezávaním očných zubov sa mliečny chrup pomaly dopĺňa. Určite si všimnete, že vaše dieťatko napreduje v artikulovaní hlások. Vybavené krásnymi zúbkami sa môže vydať za odhaľovaním nových objavov!