Sídlo spoločnosti BOIRON SK:
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Tel: +421 2 59 201 811
Email: boiron@boiron.sk

Korešpondenčná adresa:
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
Westend Square
841 04 Bratislava

Fakturačné údaje:
BOIRON SK, s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Tel.: +421 2 59 201 811,
Fax: +421 2 59 201 820
E-mail: boiron@boiron.sk
IČO: 35 738 243, IČ DPH: SK2020251882