6. > 16. mesiac

Rezáky, nazývané tiež zuby úsmevu, sú prvé mliečne zúbky, ktoré vášmu dieťatku narastú. Prerezávanie rezákov sa obyčajne začína vo veku približne 6 mesiacov a končí približne vo veku 16 mesiacov. Čo sa týka veku, u každého dieťaťa prebieha individuálne, no zúbky sa takmer vždy objavujú v rovnakom poradí.

Mliečny chrup obsahuje 20 zubov, z toho 8 rezákov: 2 stredné a 2 bočné v hornej čeľusti a rovnaký počet v dolnej čeľusti. Ako prvé sa u dieťatka objavia dolné stredné rezáky.

Najznámejšia funkcia, ktorá sa pripisuje rezákom, je uchopenie a odhryznutie potravy. Pri zatvorení ústnej dutiny sa horné rezáky priblížia k rezákom v dolnej čeľusti a dostanú sa do vzájomného kontaktu: tento pohyb možno prirovnať k zatvoreniu nožníc a dieťa ho vykoná v okamihu, keď sa pred ním ocitne potrava, ktorú má zjesť.


Úlohou týchto ôsmich zubov však nie je len uchopenie a odhryznutie potravy. Podobne ako v prípade ostatných mliečnych zubov, tiež slúžia ako opora pre mäkké tkanivá tváre (najmä pery a líca); od útleho detstva ovplyvňujú estetickosť vzhľadu tváre a úsmevu. Každý z nás si určite všimol, že keď dieťatku narastú prvé zúbky, jeho tvárička sa výrazne zmení!

Rezáky sa podobne ako ostatné zuby podieľajú na artikulovaní hlások.

Týchto 8 prvých zubov umožní správne prerezanie ďalších zubov (očných, prvých a druhých stoličiek). Mliečne zuby, tzn. aj rezáky, sú dôležité pri zakladaní trvalého chrupu, keďže ovplyvňujú správne postavenie trvalých zubov.

I keď sú veľmi drobné, nezabudnite sa o ne dobre starať už po ich prerezaní!