Zásady správy súborov cookie

Čo je to súbor cookie?
Súbory cookie sú malé textové súbory (alebo dôkazy o pripojení) ukladané na vašom počítači pri návšteve našej internetovej stránky. Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. používajú súbory cookie na odosielanie informácií vášmu prehliadaču, ktorý následne posiela tieto informácie späť spoločnosti BOIRON SK, s.r.o..

Používame pôvodné súbory cookie a súbory cookie tretích strán. Tieto súbory cookie sú určené na to, aby vám ponúkli optimalizované prezeranie a personalizovaný obsah, na štatistické účely, pokiaľ ide o návštevnosť stránky ako aj s cieľom ponúknuť vám cielenú reklamu banerového typu z iných stránok.

Zoznam súborov cookie pre webovú stránku www.camilia.sk

1/ Nevyhnutné súbory cookie
Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na dobré fungovanie a zobrazovanie webovej stránky.

[Meno vlastníka: Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o.] – PHPSESSID: na uloženie prezeraných údajov, čo umožňuje prechod z jednej stránky na druhú bez straty informácií
Pre viac informácií > Kliknite na „viac informácií":
Tento súbor cookie ukladá identifikačné údaje návštevníkov použité na zaregistrovanie relácie uloženej na webovom serveri.
Tento súbor cookie zostáva nainštalovaný na počítači používateľa po dobu 14 dní.

[Meno vlastníka: Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o.] – camiliaPrivacyCookieAccepted: na uloženie prezeraných údajov, čo umožňuje prechod z jednej stránky na druhú bez straty informácií
Pre viac informácií > Kliknite na „viac informácií":
Tento súbor cookie ukladá identifikačné údaje návštevníkov použité na zaregistrovanie súhlasu týkajúceho sa používania súborov cookie webovou stránkou.

Tento súbor cookie zostáva nainštalovaný na počítači používateľa po dobu 1 roka

2/ Štatistické súbory cookie
Cieľom týchto súborov cookie je umožniť meranie doby návštevy a analyzovanie používania webovej stránky.

[Meno vlastníka: Google] – _ga: Používa ich Google Analytics na pridelenie jedinečného súboru cookie a definovanie používateľa.
– pre viac informácií > Kliknite na „viac informácií":
Tento súbor cookie zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na zhromažďovanie štatistických údajov o spôsobe, akým návštevník používa stránku. Tieto údaje súborov cookie sa ukladajú v USA a uchovávajú sa po dobu 13 mesiacov.
Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. sa zaväzuje, že vykoná vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti údajov primeranú rizikám.

[Meno vlastníka: Google] – _GID: Používa ich Google Analytics. Prideľuje jedinečné číslo na zhromažďovanie štatistických údajov používaní internetovej stránky
– pre viac informácií > Kliknite na „viac informácií":
Tento súbor cookie zaznamenáva jedinečný identifikátor, ktorý sa používa na zhromažďovanie štatistických údajov o spôsobe, akým návštevník používa stránku. Tieto údaje súborov cookie sa ukladajú v USA a uchovávajú sa po dobu 13 mesiacov.
Spoločnosť  BOIRON SK, s.r.o. sa zaväzuje, že vykoná vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti údajov primeranú rizikám.

[Meno vlastníka: Google] – _gat: Používa to Google Analytics na výrazné zníženie množstva žiadostí
– pre viac informácií > Kliknite na „viac informácií":
Používa to Google Analytics na výrazné zníženie množstva žiadostí. Tieto údaje súborov cookie sa ukladajú v USA a uchovávajú sa po dobu 10 minút.
Spoločnosť BOIRON SK, s.r.o. sa zaväzuje, že vykoná vhodné technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti údajov primeranú rizikám.

4/ [hotjar] – [__hjIncludedInSample]: Tento relačný súbor cookie informuje Hotjar, ak sa tento návštevník už nachádza na zozname, a používa sa na generovanie zúžení. Jeho platnosť končí po 1 roku.

[[Google] – DSID, IDE, _sonar, _fbp, cikneeto, cikneeto_uuid, cto_lwid: súbor cookie reklamného servera Google zaznamená vašu návštevu na našej stránke, stránky, ktoré ste navštívili, a prepojenia, na ktoré ste klikli. Tieto informácie používame na zvýšenie vhodnosti zobrazenej reklamy so zreteľom na vytvorené centrá záujmu o produkty. Používajú sa aj na sledovanie efektívnosti reklamných kampaní, ktoré uskutočňujeme a na vykonávanie analýz.
– Nižšie nájdete zásady súborov cookie nášho partnera Google týkajúce sa jeho súborov cookie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr
– Podrobnejšiu informáciu o rôznych súboroch cookie, ktoré sa môžu používať na sledovanie vašej činnosti naším partnerom Google, nájdete aj na stránke: https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr